-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Arnhem en omstreken 'Dé andere thuiszorg voor Arnhem en omstreken'

Financieel

Valt de zorg onder de Zorgverzekeringswet (ZvW) dan betaalt u geen eigen bijdrage via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Valt de zorg onder de Wet langurige Zorg (WLZ) dan betaalt u wel een eigen bijdrage, deze wordt geregeld via het CAK. Valt de zorg onder de gemeente ook dan betaalt u een eigen bijdrage die wordt geregeld door het CAK.

Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Daarom vraagt het CAK uw inkomen op bij de Belastingdienst.

Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Kijkt u dan op www.hetcak.nl of bel: 0800-1925

© puntjesopde-i.nl