-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Arnhem en omstreken 'Dé andere thuiszorg voor Arnhem en omstreken'

Kwaliteit

Elke zorgaanbieder is verplicht om eens in de twee jaar door een onafhankelijk erkend onderzoeksbureau een cliëntwaarderingsonderzoek te laten verrichten. De resultaten zijn voor iedereen zichtbaar op www.kiesbeter.nl . PrivaZorg ziet dit als een belangrijke aanvulling op de eigen cliënttevredenheidsmetingen. Verder worden er op basis van de onderzoeksresultaten met de cliëntenraad van PrivaZorg aandachtspunten- en/of verbeterpunten afgesproken, zodat de resultaten ook daadwerkelijk kunnen leiden tot verbetering van de zorg die cliënten ontvangen.

Elke cliënt die zorg krijgt van uit de WLZ, kan gebruik maken van een clientondersteuner. De clientondersteuner denkt mee over welke zorg het beste past in uw situatie. Meer informatie kijk op: https://www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning

De cliënten van PrivaZorg waarderen hun zorgverleners in een onafhankelijk onderzoek met een dikke 8. Het bijzondere hiervan is dat al deze hooggewaardeerde zorgverleners niet in loondienst zijn maar Zelfstandigen Zonder Personeel. (ZZP-ers) Het onderzoek werd in de zomer van 2017 in opdracht van PrivaZorg uitgevoerd door het onderzoeksbureau ZorgfocuZ.  PrivaZorg werkt met gecertificeerde zorgverleners. Het is een waarborg van kwaliteit in de zorgverlening dat de ZZP-ers waarmee wij werken pas ingezet worden als zijn ingeschreven zijn bij een keurmerk. Het Keurmerk instituut waarborgt en controleert de opleidingsniveau’s en de bij- en nascholing.

 

Erkend leerbedrijf SBB

PrivaZorg Arnhem werkt met een groot aantal vertrouwde ZZP’ers. Omdat wij het belang inzien van goed geschoolde en getrainde zorgverleners faciliteren wij regelmatig bijscholingen. Wij doen dit in samenwerking met erkende opleidingsbedrijven of ROC’s. Ook productspecialisten zijn regelmatig te gast om de nieuwste ontwikkelingen over te dragen, bijvoorbeeld rondom wondverzorging en stomazorg.

In de loop van 2020 zal PrivaZorg Arnhem een door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leer/stagebedrijf  zijn voor verschillende opleidingsniveaus in de verzorging (3IG) en verpleging (4).

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. SBB is verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven en voor het onderhoud van de kwalificatiestructuur mbo voor de sectoren Zorg, Welzijn en Sport.

 

© puntjesopde-i.nl