-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Arnhem en omstreken 'Dé andere thuiszorg voor Arnhem en omstreken'

Over ons

PrivaZorg is een landelijk werkende  erkende thuiszorg organisatie die inmiddels stevig verankerd is in het Nederlandse zorgveld. Door onze unieke filosofie en sterke identiteit hebben wij in veel gebieden een goede naam opgebouwd. De zorginzet aan cliënten gebeurt vanuit een landelijk netwerk van meer dan 35 regionale steunpunten.

PrivaZorg is uitgegroeid tot een respectabele organisatie; er worden jaarlijks meer dan één miljoen zorguren geleverd door ruim 2500 zorgverleners. PrivaZorg onderscheidt zich van traditioneel georganiseerde thuiszorg door met zelfstandige zorgverleners te werken. De zorgverleners zijn Zelfstandige Zorg Ondernemers (afgekort ZON). Zij vullen in overleg met de cliënt de zorg persoonlijk in. Niet de organisatie, maar de cliëntwensen zijn hierin richtinggevend. PrivaZorg werkt volgens een genormeerd kwaliteitssysteem. Sinds november 2004 is PrivaZorg ISO gecertificeerd en sinds julie 2006 HKZ gecertificeerd.

PrivaZorg heeft een cliëntenraad, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een privacy reglement. Het centrale kantoor van PrivaZorg faciliteert de regionale steunpunten.

 
© puntjesopde-i.nl