-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Arnhem en omstreken 'Dé andere thuiszorg voor Arnhem en omstreken'

Zorgaanbod

U heeft recht op zorg via een indicatie. De indicatie geeft aan op welke zorg u recht heeft en daarmee aanspraak maakt op verpleging en of persoonlijke verzorging via de Zorgverzekeringswet (ZvW), begeleiding via de WMO soms in combinatie met wat persoonlijke verzorging, of verpleging, persoonlijke verzorging en of begeleiding via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). 

Huishoudelijke zorg vraagt u aan via de gemeente waar u woont en kan op grond van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) worden geïndiceerd. U heeft ook de mogelijkheid uw eigen zorgbehoefte te bepalen en u kunt uw wensen met ons bespreken. (particulier, met of zonder PGB) Om de zorgverlening zo goed mogelijk te laten verlopen en om optimaal te kunnen aansluiten op uw wensen, ontvangt u bij aanvang van de zorgverlening een zorgdossier. Hierin wordt onder andere het zorgplan opgenomen waarin de zorgdoelen, de zorgdiensten en de zorgmomenten zijn vastgelegd.

© puntjesopde-i.nl