-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Arnhem en omstreken 'Dé andere thuiszorg voor Arnhem en omstreken'

Werken via PrivaZorg Arnhem en omstreken

Passie voor de zorg combineren met het eigen ondernemerschap. Een Zelfstandig Ondernemend Zorgverlener is een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) die als zorgverlener werkzaam is voor eigen rekening en risico; een professional met een eigen visie op zijn beroepsuitoefening.Een zelfstandige zonder personeel is een begrip dat gebruikt wordt door de belastingdienst en de sociale zekerheidsinstellingen. Een ZZP’er is een persoon die diensten verricht en/of producten levert en daarvoor klanten een factuur stuurt. De ZZP’er is zelfstandig in die zin dat hij/zij geen arbeidsovereenkomst heeft maar opdrachten van klanten aanneemt. Omdat er ook geen sprake is van een gezagsverhouding, valt hij/zij niet onder de wettelijke bepalingen voor werknemer.

Als ZZP’er bepaalt u zelf wanneer en hoeveel u werkt. Dat is erg aantrekkelijk, omdat u uw werkzaamheden kunt plannen op de momenten die u wilt. Maar het schept ook verplichtingen. U moet wel zorgen dat u de afspraken uit de zorgovereenkomsten nakomt. U bent tenslotte verantwoordelijk voor de zorg die aan de cliënten wordt geleverd. Daarnaast zult u een nauwkeurige administratie moeten bijhouden voor de verantwoording van uw inkomsten en uitgaven aan de belastingdienst. Een administratiekantoor kan u hierbij behulpzaam zijn. Als ZZP’er in de zorg gelden verschillende regelingen.

 

© puntjesopde-i.nl