-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Arnhem en omstreken 'Dé andere thuiszorg voor Arnhem en omstreken'

KvK, VOG en Verzekering

Kamer van Koophandel
Als ZZP’er schrijft u zich in bij de Kamer van Koophandel. De Handelsregisterwet is in 2008 gewijzigd. De inschrijfplicht bij de Kamer van Koophandel voor nieuwe ZZP’ers geldt vanaf 1 juli 2008. Kijk voor meer informatie op: www.kvk.nl 

Verklaring Omtrent Gedrag
Om aan te kunnen tonen dat u als ZZP’er in staat bent om op verantwoorde wijze thuiszorg te verlenen, dient u over een Verklaring Omtrent Gedrag te beschikken. Hiervoor moet u een aanvraagformulier invullen dat u bij de gemeente indient. De gemeentelijke kosten hiervoor zijn € 30,00. Kijk voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Tijdens het uitoefenen van uw diensten dient u een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. Voor meer informatie kunt u zich tot het steunpunt PrivaZorg Arnhem en omstreken wenden.

 
© puntjesopde-i.nl