-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Arnhem en omstreken 'Dé andere thuiszorg voor Arnhem en omstreken'

Waar moet een ZZP ‘er in de zorg aan voldoen

•   Voldoen aan de benodigde diploma’s/certificaten
•   Ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
•   Beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
•   Een geldige Beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten
   Een Verklaring arbeids relatie (VAR) of een raamovereenkomst kunnen tonen
•   Over een geldig Identiteitsbewijs beschikken
•   Geregistreerd zijn bij V&VN
•   Ingeschreven staan bij een klachtencommissie.

Het steunpunt PrivaZorg Arnhem en omstreken helpt u hierbij.

© puntjesopde-i.nl